Là Duyên


Nè bạn ơi, giá mà chuyện gì mình cũng có thể nói rõ với nhau, thẳng thắn mà hông làm nhau đau, ngoài kia thì có nhiều thứ giá như quá. Duyên đọc đâu đó lâu lắm có anh nói  rằng: cuộc sống bộn bề như thế, lang thang trên mạng cốt để tìm kiếm niềm vui. Đại ý ấy theo Duyên chắc cũng 7 năm online rồi, thành ra trang này lập ra không ngoài mục đích cho cuộc sống bớt nặng nề hơn, cố gắng không gồng không lên gân, là mình, là Duyên thôi. Duyên coi trọng con chữ và hi vọng đừng rơi vào hoàn cảnh của Vũ Trọng Phụng mà vừa viết vừa chửi: “Sao mình khổ thể này, phải viết mới có tiền sinh sống.” Ây da ây da, tự nhiên cái buồn thiu, next next nà.

Từ những cái nhìn dung nạp vào đầu mỗi ngày, Duyên kể chuyện tình mình, tình người, cả tình đất tình trời tình mây, và tình kiếm cơm aka nét đẹp lao động nữa. Nếu may mắn có bạn dõi theo, xin cảm mơn bạn.

Nào mình bắt đầu.