Why should we hire you?


This is a question that took me three years to find the answer, a clear and definitive answer to what I was saying. A question that, in my opinion, is to prove that your future potential is greater than your current ability, with creative workers, this is even more important because it shows you how much you know yourself, how different you are from the other candidates and whether you have the new talent that every agency is hunting for.

The first time I answered this question (feeling like when you do not homework and the teacher call up your name on the board to recite it) three years ago, the second was last week. I recognize that not many employers view this as a mandatory question for newbies, perhaps they have some sympathy with the part of the youth who have struggled to find their ego before, that what do you really want? Maybe the problem comes from the fact that this is the question that is easy to get a stereotypical answer to a basic question and the hardest, hardest because it makes no sense when you promise to work harder and harder. The thing to compare is yourself, not anyone else. The approach is to always listen to yourself, what senior creatives called “your gut”, also “gracefully” aka “mission complete”.

And this is the original answer of Duyen with Mr. Paul Busschau – CD at Happiness Saigon when he asked: “Why should we hire you?”

Football is my second favorite topic, after the advertisement. Football culture with Vietnamese is a very passionate thing. Maybe, we can find some great ideas from this.

 In addition, I’m also a fellow cinephile and I believe cinematic language is one of the most important tools in advertising. If the idea is something very new, cinematic language can help clients feel less risky.

 Finally, I think things like art or creativity should be for everyone without distinction, and that’s why inspirational messages will be creating beautiful action, with great Ad.

Sáng tạo khỏe sáng tạo ngoan


Hôm gặp chị Zennie Trang Nguyen ở WORK Saigon, chị bảo những bạn creative thật sự là những bạn “luôn – liền – tù tì – liên tục” đưa ra các ý tưởng cho đến khi thật sự ra đáp án, đó là những người chị hết lòng chiều chuộng vì chị biết họ rất quý giá. Nghe thì giản đơn, nhưng để đẻ ý tưởng cho đủ thứ brands trên trời dưới đất trong một tuần thì đến lúc bắt tay vào làm mới thấy nó điên rồ tới mức nào, rồi thì thất tình – trật lô – facebook bị đứa nào block – mình khùng gặp đứa đi xe còn khùng hơn mới thấy sự tập trung cà não liến thoánh nó khó nhai tới mức nào, dù vẫn biết “tập trung” cũng là một loại kỹ năng trui rèn mà thành.

Tình huống huyền thoại: “Sáng mai có những ý tưởng tốt hơn nhé!” Chẳng có vấn đề gì nếu không phải bạn nghe câu nói ấy từ CD lúc 20 giờ 30 phút, chuyện bình thường ở Agency. Không những phải sáng tạo ngoan theo brief, bám sát sản phẩm, sáng tạo khỏe mặc kệ những kẻ sát ý tưởng mà còn phải biết giữ lửa nghề, để tránh một ngày đau đớn nhận ra sáng tạo không còn là niềm vui. Sự đảo thải khốc liệt trong ngành quảng cáo không chỉ đến từ chuyện năng lực mà còn đến cả áp lực phải luôn làm mới mình, khó vào dễ ra, và hơn hết có thể sau vài năm những người creative ấy nhận ra lượng chất xám mình bị ngành này ngốn liên tục liệu có đáng? Khi mà tình yêu đã chuyển sang giai đoạn hết mù quáng…

Thấy mình sáng tạo chưa đủ khỏe và chưa đủ ngoan, gắng mài não hơn nữa, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu, cố lên cố learn.

Merries Vietnam


As an intern in Dinosaur Vietnam, I join this project with the team then work from pitching to winning.

While other brands only talk about product functions, we found the best way to show the qualities of the world’s best diaper: featuring adorable babies with same unique characteristics.